Эрүүл мэндийн яамны Эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлага, хөгжлийн хэлтсийн дарга Д. Оюунцэцэг, Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжлийн бодлого, хэрэгжилтийн зохицуулалт Г. Ганчимэг нар Эрүүл мэндийн салбарын суурь шинэчлэлийн бодлого, хэрэгжилт-ийг сурталчлах сургалтыг Орхон аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын удирдах ажилтнуудад хийлээ.

Сэдвүүд

Шинэчлэлийн засгийн газрын эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалт

Эрүүл мэндийн байгууллагын хөгжил хөтөлбөр

Эрүүл мэндийн байгууллагын эрсдэлийн удирдлага, үнэлгээ

Сэтгэлд нийцсэн найман үйлчилгээ

Эмийн чанар, аюулгүй байдлын шинэчлэл

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний хүлээгдэл, чирэгдэл, эмнэлгийн мэргэжилтний алдаа, зөрчилд хийсэн дүн шинжилгээ

Эрүүл мэндийн ажилтны хариуцлагын даатгалын тухай

Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологийн шинэчлэл

2014 онд ЭМЯ-наас хэрэгжүүлэх бүтээлч ажил

Аян зохион байгуулж байна.

2014.05.02

2014 оныг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан “Эх хүүхдиéí ýðүүë ìýíäèéã ñàéæðóóëúя аяныг зохион байгуулж байна.

Удирдамж татах

ЭХЭМД жилийн тайлан

2014.05.02

Эõ õүүõäèéí ýðүүë ìýíäèéã äýìæèõ æèë “–èéí õүðýýíä õèéñýí àæëûí òàéëàí /2014 îíû ýõíèé 4 ñàðààð/

Татах

Publications

Хэвлэх PDF

PublicationsLorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.