Дулааны улирал эхэлж байгаатай холбоотой ямаа самнах, хонь хяргах, ноос ноолууртай ажиллах, ой модонд явахад хачигт хазуулах эрсдэл нэмэгддэг тул та биедээ хачиг орох, хачигт хазуулахаас сэргийлж битүү, тод өнгийн хувцас өмсөж, 2-3 цаг тутамд хувцасандаа хачиг ассан эсэхийг шалгаж байгаарай.

Ой мод бүхий орон нутагт аялал зугаалгаар явах, ой мод бэлтгэлийн ажилтнууд, түүхий эд бэлтгэгчид, амралт сувилалын газруудад амрахаар явах хүмүүс 1 сараас доошгүй хугацааны өмнө хачигт энцефалитын вакцин 2 тунг хийлгэнэ үү? Вакциныг БОЭТ-ийн Вакцины кабинетад ажлын өдрүүдэд 8:00-16:00 цагт хийж байна. Лавлах утас 70353624

Хачигт халдвараас сэргийлье. Бичлэг үзэх.

Галзуу өвчнөөс сэргийлье. Бичлэг үзэх.

Дархлаажуулалтын талаар зөвлөгөө. Бичлэг үзэх.

 

Аян зохион байгуулж байна.

2014.05.02

2014 оныг Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан “Эх хүүхдиéí ýðүүë ìýíäèéã ñàéæðóóëúя аяныг зохион байгуулж байна.

Удирдамж татах

ЭХЭМД жилийн тайлан

2014.05.02

Эõ õүүõäèéí ýðүүë ìýíäèéã äýìæèõ æèë “–èéí õүðýýíä õèéñýí àæëûí òàéëàí /2014 îíû ýõíèé 4 ñàðààð/

Татах

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал, албан даалгавар

Хэвлэх PDF

2014 он.

2014 оны 05 сарын 27-ны өдрийн 176 дугаар Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай

2014 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 143 дугаар Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2014 оны 04 сарын 29-ны өдрийн 139 дугаар Эх нярайн өвчлөл, эндэгдлийн тандалтын журам батлах тухай

2014 оны 04 сарын 24-ны өдрийн 131 дугаар Өөрийгөө үнэлж, өөрийгөө хөгжүүлэх сургалт явуулах тухай

2014 оны 04 сарын 14-ны өдрийн 122 дугаар Шинээр хяналтанд орсон жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн мэдээг цуглуулах асуумжийн загвар мэдээлэх хугацааг батлах тухай

2014 оны 04 сарын 11-ны өдрийн 121 дугаар Эрүүл мэндийн сайдын нэрэмжит дэмжлэгт хяналт зохион байгуулах тухай

121 үргэлжлэл

2014 оны 04 сарын 11-ны өдрийн 120 дугаар Эх хүүхдэд ээлтэй аймаг, дүүрэг шалгаруулах тухай

2014 оны 03 сарын 21-ны өдрийн 91 дугаар Донорт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөнгөлөлттэй үзүүлэх, эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах журам батлах тухай

2014 оны 03 сарын 17-ны өдрийн 84 дугаар Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд стратеги батлах тухай

2014 оны 03 сарын 12-ны өдрийн 77 дугаар Осол гэмтлийн онцгой бүс тогтоох тухай

2014 оны 03 сарын 12-ны өдрийн 76 дугаар Удирдамж хуваарь батлах тухай

2014 оны 02 сарын 24-ны өдрийн 55 дугаар Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хөгжлийн бодлого батлах тухай

2014 оны 02 сарын 17-ны өдрийн 51 дугаар Эмнэлэг сувилалын орны дээд хязгаар батлах тухай

2014 оны 02 сарын 14-ны өдрийн 47 дугаар Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

Эрүүл мэндийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан 2014 оны 02 сарын 12-ны өдрийн 41, 20 дугаар Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргах журам батлах тухай

2014 оны 02 сарын 10-ны өдрийн 38 дугаар Ажлаас чөлөөлөх, ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2014 оны 01 сарын 22-ны өдрийн 24 дүгээр Удирдамж, хуваарь батлах тухай

2014 оны 01 сарын 14-ны өдрийн 24 дугаар Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

2014 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 13 дугаар  Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай

2014 оны 01 сарын 14-ны өдрийн 14 дугаар  Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

2014 оны 01 сарын 27-ны өдрийн 1a/466 дугаар Албан даалгавар хүргүүлэх тухай

2014 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 1a/164 дугаар Архины хордлоготой иргэнд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийг зохион байгуулах тухай ЭМС-ын 2014 оны 01 дүгээр тушаал

“Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай” ЭМС-ын 2014 оны 02 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2014 оны 02 дугаар тушаал Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай үргэлжлэл

2011 оны 12 сарын 09-ны өдрийн 410 дугаар Төлөвлөгөө батлах тухай 2011 оны 12 сарын 09-ны өдрийн 410 дугаар Төлөвлөгөө батлах тухай

Албан даалгавар 2014 он

2014 оны 1 сарын 27  1а/466 Төсвийн хэмнэлт

2014 оны 3 сарын 18  5/1251 Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг эрчимжүүлэх тухай

2014 оны 5 сарын 29 1а/2787

2013 он.

2013 оны 07 сарын 08-ны өдрийн 239 дүгээр Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги батлах тухай

2013 оны 10 сарын 16-ны өдрийн 386 дугаар Стратеги батлах тухай
2013 оны 12 сарын 27-ны өдрийн  1a/5739 дугаар Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах талаар зөвлөмж хүргүүлэх тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 492 дугаар Халдварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх, баталгаажуулах, мэдээлэл солилцох лабораторийн сүлжээний бүтэц, ажиллах журам батлах тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 496 дугаар стратеги батлах тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 497 дугаар Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх, сэргийлэх хөтөлбөр батлах тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн  1a/5739 дугаар  Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах талаар зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2013 оны 862 дугаар "Мэдээлэл ирүүлэх тухай" албан бичиг

ЭМС-ын 2013 оны 450 дугаар "Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах арга хэмжээний тухай" тушаал

ЭМС-ын 2013 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 446 дугаар тушаалын 1 дугаар хавсралт  Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, ёс зүйн хорооны дүрэм, журам батлах тухай

Эхийн эндэгдэл ноцтой хүндрэлийг мэдээлэх хуудас АМ-17

Төрөлхийн хөгжлийн гажгийг мэдээлэх хуудас СТ-11

Амьгүй ба нярайн эндэгдлийг мэдээлэх хуудас СТ-12

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шинэчлэл стратеги /2014-2019 он/ батлах тухайЭМС-ын 2013 оны 469 дүгээр тушаал