Эрүүл мэндийн газар, УБҮ-ийн Эмнэлэг сувилалын алба хамтран Орхон аймгийн ӨЭМТ, ХХЭМБ, БОЭТ, Жаргалант суманд Нөхөн сэргээх чиглэлээр сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлж буй сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүдэд Нөхөн сэргээх тусламж үйлчилгээний аппарат тоног төхөөрөмж, түүний ашиглалт, паспорт хөтлөлт, халдваргүйжүүлэлт”-ийн чиглэлээр үзүүлэх сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд 5 салбарын 39 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн оролцож туршлага солилцон, мэдлэг чадвараа дээшлүүллээ.

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал, албан даалгавар

Хэвлэх PDF

2014 он.

2014 оны 02 сарын 14-ны өдрийн 47 дугаар Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

Эрүүл мэндийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан 2014 оны 02 сарын 12-ны өдрийн 41, 20 дугаар Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргах журам батлах тухай

2014 оны 02 сарын 10-ны өдрийн 38 дугаар Ажлаас чөлөөлөх, ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2014 оны 01 сарын 22-ны өдрийн 24 дүгээр Удирдамж, хуваарь батлах тухай

2014 оны 01 сарын 14-ны өдрийн 24 дугаар Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

2014 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 13 дугаар  Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай

2014 оны 01 сарын 27-ны өдрийн 1a/466 дугаар Албан даалгавар хүргүүлэх тухай

2014 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 1a/164 дугаар Архины хордлоготой иргэнд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийг зохион байгуулах тухай ЭМС-ын 2014 оны 01 дүгээр тушаал

“Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай” ЭМС-ын 2014 оны 02 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2014 оны 02 дугаар тушаал Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай үргэлжлэл

2013 он.

2013 оны 07 сарын 08-ны өдрийн 239 дүгээр Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги батлах тухай

2013 оны 10 сарын 16-ны өдрийн 386 дугаар Стратеги батлах тухай
2013 оны 12 сарын 27-ны өдрийн  1a/5739 дугаар Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах талаар зөвлөмж хүргүүлэх тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 492 дугаар Халдварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх, баталгаажуулах, мэдээлэл солилцох лабораторийн сүлжээний бүтэц, ажиллах журам батлах тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 497 дугаар Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх, сэргийлэх хөтөлбөр батлах тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн  1a/5739 дугаар  Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах талаар зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2013 оны 862 дугаар "Мэдээлэл ирүүлэх тухай" албан бичиг

ЭМС-ын 2013 оны 450 дугаар "Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах арга хэмжээний тухай" тушаал

Эхийн эндэгдэл ноцтой хүндрэлийг мэдээлэх хуудас АМ-17

Төрөлхийн хөгжлийн гажгийг мэдээлэх хуудас СТ-11

Амьгүй ба нярайн эндэгдлийг мэдээлэх хуудас СТ-12

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шинэчлэл стратеги /2014-2019 он/ батлах тухайЭМС-ын 2013 оны 469 дүгээр тушаал