Орхон аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын “Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил-2014” зөвлөлгөөнийг ЭМГ-аас санаачлан Горняк соёлын ордны их танхимд зохион байгуулагдлаа.

Дэргэрэнгүй>>

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал, албан даалгавар

Хэвлэх PDF

2014 он.

2014 оны 02 сарын 14-ны өдрийн 47 дугаар Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай

Эрүүл мэндийн сайд, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын хамтарсан 2014 оны 02 сарын 12-ны өдрийн 41, 20 дугаар Шүүгчид нэр дэвшигчийн эрүүл мэндийн тодорхойлолт гаргах журам батлах тухай

2014 оны 02 сарын 10-ны өдрийн 38 дугаар Ажлаас чөлөөлөх, ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай

2014 оны 01 сарын 22-ны өдрийн 24 дүгээр Удирдамж, хуваарь батлах тухай

2014 оны 01 сарын 14-ны өдрийн 24 дугаар Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

2014 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 13 дугаар  Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгааны аргачлал батлах тухай

2014 оны 01 сарын 27-ны өдрийн 1a/466 дугаар Албан даалгавар хүргүүлэх тухай

2014 оны 01 сарын 13-ны өдрийн 1a/164 дугаар Архины хордлоготой иргэнд эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх тухай

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жилийг зохион байгуулах тухай ЭМС-ын 2014 оны 01 дүгээр тушаал

“Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай” ЭМС-ын 2014 оны 02 дугаар тушаал

ЭМС-ын 2014 оны 02 дугаар тушаал Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах тухай үргэлжлэл

2013 он.

2013 оны 07 сарын 08-ны өдрийн 239 дүгээр Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээний шинэчлэлийн стратеги батлах тухай

2013 оны 10 сарын 16-ны өдрийн 386 дугаар Стратеги батлах тухай
2013 оны 12 сарын 27-ны өдрийн  1a/5739 дугаар Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах талаар зөвлөмж хүргүүлэх тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 492 дугаар Халдварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх, баталгаажуулах, мэдээлэл солилцох лабораторийн сүлжээний бүтэц, ажиллах журам батлах тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн 497 дугаар Тамхины хор хөнөөлтэй тэмцэх, сэргийлэх хөтөлбөр батлах тухай

2013 оны 12 сарын 30-ны өдрийн  1a/5739 дугаар  Эрүүл мэндийн байгууллагын бэлэн байдлыг хангах талаар зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн 2013 оны 862 дугаар "Мэдээлэл ирүүлэх тухай" албан бичиг

ЭМС-ын 2013 оны 450 дугаар "Эрүүл мэндийн статистик мэдээллийн талаар авах арга хэмжээний тухай" тушаал

Эхийн эндэгдэл ноцтой хүндрэлийг мэдээлэх хуудас АМ-17

Төрөлхийн хөгжлийн гажгийг мэдээлэх хуудас СТ-11

Амьгүй ба нярайн эндэгдлийг мэдээлэх хуудас СТ-12

Эмнэлгийн яаралтай тусламжийн шинэчлэл стратеги /2014-2019 он/ батлах тухайЭМС-ын 2013 оны 469 дүгээр тушаал