Дулааны улирал эхэлж байгаатай холбоотой ямаа самнах, хонь хяргах, ноос ноолууртай ажиллах, ой модонд явахад хачигт хазуулах эрсдэл нэмэгддэг тул та биедээ хачиг орох, хачигт хазуулахаас сэргийлж битүү, тод өнгийн хувцас өмсөж, 2-3 цаг тутамд хувцасандаа хачиг ассан эсэхийг шалгаж байгаарай.

Ой мод бүхий орон нутагт аялал зугаалгаар явах, ой мод бэлтгэлийн ажилтнууд, түүхий эд бэлтгэгчид, амралт сувилалын газруудад амрахаар явах хүмүүс 1 сараас доошгүй хугацааны өмнө хачигт энцефалитын вакцин 2 тунг хийлгэнэ үү? Вакциныг БОЭТ-ийн Вакцины кабинетад ажлын өдрүүдэд 8:00-16:00 цагт хийж байна. Лавлах утас 70353624

Хачигт халдвараас сэргийлье. Бичлэг үзэх.

Галзуу өвчнөөс сэргийлье. Бичлэг үзэх.

Дархлаажуулалтын талаар зөвлөгөө. Бичлэг үзэх.

 

Харъяа байгууллагууд

Харъяа байгууллагууд

Хэвлэх PDF

Тусламж үйлчилгээний хүртээмж, харъяалагдах нэгжүүд:

Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, Жаргалант сумын эрүүл мэндийн төв, Өрхийн эрүүл мэндийн төв-12, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ий Эмнэлэг сувилал, Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг-12, Үүдэн эмнэлэг-49, Эмийн сан-39, Эм ханган нийлүүлэх байгууллага 7, Цэргийн эмнэлэг, төмөр замын эмнэлэг болон үйлдвэр, тусгай объект зэрэг 120 гаруй салбар нэгжүүдтэй.

1. Íийгмийн эрүүл мэндèéí òóñëàìæ үéëчèëãýý:
* ¯íäýñíèé áîëîí äýä õөòөëáөðүүä
* Ýðүүë ìýíäèéí áîëîâñðîë
2. Ýìíýëãèéí àíõàí øàòíû òóñëàìæ үéëчèëãýý
* ªðõ, ñóìûí ýìíýëãèéí òóñëàìæ үéëчèëãýý
3. Õîёðäîãч øàòíû òóñëàìæ үéëчèëãýý
* Àìáóëàòîðèéí òóñëàìæ үéëчèëãýý
* Õýâòүүëýí ýìчëýõ òóñëàìæ үéëчèëãýý
* Ñóâèëàõóéí òóñëàìæ үéëчèëãýý
4. Ýðүүë ìýíäèéí íýìýëò үéëчèëãýý
* Ýìíýëãèéí òîíîã òөõөөðөìæ, ýì áèîáýëäìýëèéí õàíãàëò
* Õүíèé íөөöèéí áîäëîãî òөëөâëөëò
* Õүí àìûí өâчëөëèéí ìýäýý, òàéëàí, äүí øèíæèëãýý
* Õàëäâàðò өâчíèé òàðõâàð ñóäëàë

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ

Эрүүл мэндийн байгууллагууд аймгийн хүн амд эмнэлгийн анхан болон хоёр дахь шатлалын тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

Анхан шатны тусламж үйлчилгээ:

Аймгийн хэмжээнд Жаргалант сумын эмнэлэг, 12 өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд нийт 44 их эмч, 44 сувилагч, тусгай мэргэжилтнүүд ажиллаж эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг харъяа нутаг дэвсгэрийн нийт 99,0 мянган хүн амд үзүүлж байна.

Хоёрдах шатлалын тусламж үйлчилгээ:

Эрүүл мэндийн сайдын 173 дугаар тушаалаар Áүсийн оношлогоо эмчилгээний тºâ байгуулагдаж Булган, Сэлэнгэ, Хөвсгөл аймгийн 42 сумдтай эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулан, яаралтай дуудлаганд харъяалал харгалзахгүй үйлчилж байна.

Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв Ñòàöèîíàðийí-12, Ïàðàêëèíèêèéí 11 òàñàã, 7 àëáàòàéгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийт 475 àæèëòàíòàéгаас иõ ýì÷ - 109, эì ç¿é÷ - 7, сóâèëàã÷, ýìíýëãèéí òóñãàé ìýðãýæèëòýí - 244, бóñàä àæèëëàãñàä -99 байна.

Аймгийн хэмжээнд нийт хэвтүүлэн эмчлэх 523 ор ажиллаж байна. Үүнээс: Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв-427, Жаргалант сумын эмнэлэг-10, Цэргийн эмнэлэг-6, Хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдэд -79, Эмнэлэг сувилал-50 ортойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.